SharePoint vývoj na mieru

Microsoft SharePoint je robustné riešenie, preto ho nie je možné obsiahnuť za krátky čas. Pre optimálny návrh architektúry a riešení špecifických zadaní, ktoré majú byť rozširovateľné, aktualizovateľné a upgradovateľné je nutné mať bohaté niekoľkoročné skúsenosti na viacerých veľkých projektoch. Ponúkame Vám SharePoint vývoj na mieru – poradenstvo, návrh, vývoj, nasadenie a správu prostredníctvom našich skúsených špecialistov s bohatými skúsenosťami na platformách SharePoint 2010, 2013, 2016 On-Premises a SharePoint online.

Benefity SharePoint vývoja na mieru

Benefity SharePoint outsourcingu
  • uvoľníte si svoje interné kapacity pre iné projekty
  • využitie overených špecialistov s bohatými skúsenosťami na platformách SharePoint 2010, 2013, 2016 On-Premises a SharePoint online
  • delegujete riziká a zodpovednosti na nás
  • máte transparentné a predvídateľné náklady
  • získate/využijete naše znalosti a skúsenosti, ktoré možno chýbajú vašim interným pracovníkom

Outsourcing softvérového vývoja

Vývoj softvéru na mieru