Vývoj softvéru na mieru

Vývoj softvéru na mieru je jednou z najsilnejších kompetencií našej spoločnosti. Vďaka nej zastrešujeme všetky činnosti s ňou spojené, primárne na platformách SharePoint, .NET a JAVA, od detailnej analýzy požiadaviek zákazníka, cez konzultácie variantných riešení, vývoj, návrh optimálnej technologickej architektúry, technológie a vývojových prostriedkov, až po testovanie, dokumentáciu, implementáciu, zaškolenie či podporu pri riešení prevádzkových problémov.
Schopnosť navrhovať prínosné a inovatívne riešenia pre podporu špecifických potrieb zákazníka je dosahovaná vysokou úrovňou IT odbornosti našich vývojových tímov, ale aj vďaka skutočnosti, že disponujeme odbornými kompetenciami v oblastiach ako: finančný sektor, zdravotníctvo, samospráva a verejná správa, telekomunikácie, priemysel, vzdelávanie a ďalšie.

Čo zahŕňa vývoj softvéru na mieru?

Čo zhŕňa vývoj softvéru na zákazku

Vývoj softvéru na mieru môže vo svojom najširšom poňatí zahŕňať nielen vývoj
špecifického softvéru potrebného na realizáciu hlavného predmetu činnosti zákazníka, ale v podstate komplexné riešenie jeho IT infraštruktúry. Tento trend optimalizácie vnútorného chodu firmy z pohľadu všetkých realizovaných procesov sa snaží naplniť stále väčšie množstvo spoločností. Len spoločnosť, ktorá maximalizuje využitie vlastných zdrojov smerom k zákazníkovi, môže dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti dlhodobej profitability a trvalého rastu.

Outsourcing softvérového vývoja

Cloud - softvér ako služba

Marketingové služby

Kontakt