Microsoft .NET outsourcing

Outsourcing softvérového vývoja na platforme Microsoft .NET patrí medzi naše najsilnejšie kompetencie. Máme viacročné skúsenosti z mnohých náročných .NET projektov, disponujeme kvalitnými .NET tímami so schopnosťou efektívne sa zapojiť do projektu v akejkoľvek fáze a veľmi rýchlo produkovať kvalitné výstupy tak, aby boli splnené Vaše ciele.
Zastrešuje všetky činnosti spojené so softvérovým vývojom na platforme .NET: od analýzy požiadaviek zákazníka, návrh optimálnej technologickej architektúry, vývoj až po testovanie, dokumentáciu, zaškolenie či podporu po nasadení do prevádzky.

Výhody Microsoft .NET outsourcingu

Hlavné črty našich služieb
  • Máte okamžitý prístup k .NET špecialistom potrebného zamerania,
    nemusíte strácať čas dlhým výberovým procesom
  • Neplatíte ani za hodinu navyše, máte transparentné a predvídateľné náklady - sami si stanovíte dobu, na ktorú Vám .NET špecialistov poskytneme, a zaplatíte len za skutočne dodané služby na základe hodinovej sadzby. Neplatíte za vzdelávanie, pracovné vybavenie, za sociálne či zdravotné poistenie, nepreplácate čerpanú dovolenku či iné náklady .NET špecialistov (cestovné, stravné a pod.).
  • Môžete sa naplno venovať kľúčovým činnostiam Vášho podnikania (napr. obchod) príp. si uvoľníte svoje interné kapacity pre iné projekty
  • Znižujete mzdové náklady, nakoľko prenájom .NET špecialistov je účtovaný formou služby (investičných nákladov) a nevstupuje do mzdových nákladov.

Outsourcing Microsoft .NET technológií

Microsoft .NET outsourcing

Vývoj softvéru na mieru

Kariéra

O spoločnosti

Kontakt