JAVA outsourcing

Outsourcing softvérového vývoja na JAVA platforme patrí medzi naše najsilnejšie kompetencie. Máme viacročné skúsenosti z mnohých náročných JAVA projektov, disponujeme kvalitnými JAVA tímami so schopnosťou efektívne sa zapojiť do projektu v akejkoľvek fáze a veľmi rýchlo produkovať kvalitné výstupy tak, aby boli splnené Vaše ciele.
Zastrešuje všetky činnosti spojené so softvérovým vývojom na JAVA platforme: od analýzy požiadaviek zákazníka, návrh optimálnej technologickej architektúry, vývoj až po testovanie, dokumentáciu, zaškolenie či podporu po nasadení do prevádzky.

Výhody JAVA outsourcingu

Hlavné črty našich služieb
 • Máte okamžitý prístup k JAVA špecialistom potrebného zamerania,
  nemusíte strácať čas dlhým výberovým procesom
 • Neplatíte ani za hodinu navyše, máte transparentné a predvídateľné náklady - sami si stanovíte dobu, na ktorú Vám JAVA špecialistov poskytneme, a zaplatíte len za skutočne dodané služby na základe hodinovej sadzby. Neplatíte za vzdelávanie, pracovné vybavenie, za sociálne či zdravotné poistenie, nepreplácate čerpanú dovolenku či iné náklady JAVA špecialistov (cestovné, stravné a pod.).
 • Môžete sa naplno venovať kľúčovým činnostiam Vášho podnikania (napr. obchod) príp. si uvoľníte svoje interné kapacity pre iné projekty
 • Znižujete mzdové náklady, nakoľko prenájom JAVA špecialistov je účtovaný formou služby (investičných nákladov) a nevstupuje do mzdových nákladov.

Outsourcing Java technológií

JAVA outsourcing
 • Oracle Java SE 1.4, 1.5
 • Oracle Java EE 5, 6, 7
 • Spring, Struts, JSF, JSP, Vaadin, GWT, Grails, Play2, Apache Tiles, Apache Velocity, FreeMarker,..
 • Maven, Ant, Gradle,..
 • Tomcat, JBoss, Jetty, GlassFish, WebSphere, WebLogic,..
 • ...

Vývoj softvéru na mieru

Kariéra

O spoločnosti

Kontakt