Outsourcing softvérového vývoja

Outsourcing softvérového vývoja t.j. implementácia softvérových projektov, alebo ich častí prostredníctvom vývojárskych kapacít tretích strán naberá na obľube, pretože prináša viaceré výhody.
S outsourcingom vývoja máme viacročné skúsenosti z mnohých náročných projektov, disponujeme kvalitnými tímami najmä na platformách SharePoint On-Premises, SharePoint online, .NET a JAVA so schopnosťou efektívne sa zapojiť do projektu v akejkoľvek fáze a veľmi rýchlo produkovať kvalitné výstupy tak, aby boli splnené Vaše ciele.
Zastrešuje všetky činnosti spojené so softvérovým vývojom: od analýzy požiadaviek zákazníka, návrh optimálnej technologickej architektúry, vývoj až po testovanie, dokumentáciu, zaškolenie či podporu po nasadení do prevádzky.

Výhody outsourcingu softvérových služieb

Hlavné črty našich služieb
 • Máte okamžitý prístup k IT špecialistom potrebného zamerania,
  nemusíte strácať čas dlhým výberovým procesom
 • Neplatíte ani za hodinu navyše, máte transparentné a predvídateľné náklady - sami si stanovíte dobu, na ktorú Vám IT špecialistov poskytneme, a zaplatíte len za skutočne dodané služby na základe hodinovej sadzby. Neplatíte za vzdelávanie, pracovné vybavenie, za sociálne či zdravotné poistenie, nepreplácate čerpanú dovolenku či iné náklady IT špecialistov (cestovné, stravné a pod.).
 • Môžete sa naplno venovať kľúčovým činnostiam Vášho podnikania (napr. obchod) príp. si uvoľníte svoje interné kapacity pre iné projekty
 • Znižujete mzdové náklady, nakoľko prenájom IT špecialistov je účtovaný formou služby (investičných nákladov) a nevstupuje do mzdových nákladov.

Rozsah outsourcingu

Rozsah outsourcingu

Spôsob outsourcingu je vysoko flexibilný a nastaví sa na mieru,
po vzájomnej dohode, podľa Vašich špecifických potrieb a možností.

1-n našich špecialistov pracujúcich na fulltime/parttime od nás (offsite)/u Vás (onsite) na projekte pod vedením našich/Vašich 1-n team leadrov/projektových manažérov v našom/Vašom nástroji pre manažment verzií. Naši špecialisti neprichádzajú/prichádzajú do kontaktu s koncovým zákazníkom a vystupujú ako pracovníci našej/Vašej spoločnosti...

Technológie

Technológie

SharePoint a Office 365 vývoj


Java vývoj

 • Oracle Java SE 1.4, 1.5
 • Oracle Java EE 5, 6, 7
 • Spring, Struts, JSF, JSP, Vaadin, GWT, Grails, Play2, Apache Tiles, Apache Velocity, FreeMarker,..
 • Maven, Ant, Gradle,..


Microsoft .NET vývoj

 • Microsoft .NET 2.0-4.6 (C#)
 • ASP.NET (Web Forms, MVC)
 • UWP, WPF, Silverlight, WinForms, WCF, WF,..

Webový vývoj

 • HTML5, CSS3 (konvertovanie z PSD, responzívny dizajn,..)
 • JavaScript (jQuery, AngularJS, Node.js, Modernizr, MooTools, YUI, Dojo, Backbone.js, Knockout, Ext JS,..)


Databázové servery

 • Microsoft SQL Server,
 • Oracle,
 • PostgreSQL,
 • MySQL,
 • Firebird,
 • IBM DB2,
 • SQLite,...

Webové a aplikačné servery

 • IIS, 
 • Tomcat, 
 • JBoss, 
 • Jetty, 
 • GlassFish, 
 • WebSphere, 
 • WebLogic,...

Vývoj softvéru na mieru

Cloud - softvér ako služba

Marketingové služby

Kariéra

O spoločnosti

Kontakt