Microsoft Dynamics CRM Online

Podnikové aplikácie tiež musia byť pre podniky prínosom, či už ide o zvyšovanie návratnosti investície, znižovanie celkových nákladov na vlastníctvo, skrátenie času potrebného na získanie hodnoty, alebo všetky z uvedených prínosov. Vieme, že podnikový softvér je významnou investíciou, ktorá musí byť schopná pružne sa prispôsobovať dnešným aj budúcim potrebám.

Automatizácia predajných síl

Microsoft Dynamics CRM Online

Zaistite zrýchlenie svojich predajov pomocou pokročilých a ľahko použiteľných funkcií
aplikácie Microsoft Dynamics CRM. Využite výhody intuitívneho rozhrania a vstavaných možností systému Microsoft Office k zvyšovaniu produktivity pri predaji, uľahčení predajných cyklov, automatizácii správy predajných objednávok a získaní prehľadu k zaisteniu vyšších predajov.

Služby zákazníkom

Služby zákazníkom

Znížte dobu spracovania údajov prostredníctvom pokročilého softvéru zákazníckych služieb.
Vďaka automatizácii procesov máte taktiež možnosť znižovať náklady a zaistiť dodávku konzistentných zákazníckych služieb vo všetkých dotykových bodoch.

Marketing

Microsoft Dynamics CRM Online

Získajte marketingové riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré je pružné, ľahko
sa používa a je pripravené tak, aby bolo vhodné pre Vašu spoločnosť. Vďaka softvéru pre riadenie a automatizáciu marketingu z aplikácie Microsoft Dynamics CRM môžete efektívnejšie pôsobiť na trhu, vylepšovať produktivitu a získať akčný prehľad o svojich marketingových kampaniach.

Microsoft Dynamics riešenie šité na mieru

Cloud riešenie šité na mieru od spoločností Nazaret a Microsoft

Nazaret ako partner spoločnosti Microsoft patrí k lídrom na Slovenskom trhu v poskytovaní
a implementácií Microsoft Dynamics CRM Online riešení. Na základe analýzy navrhneme pre Vás optimálne riešenie, ktoré Vám prinesie vysokú pridanú hodnotu pre rast Vášho podnikania v podobe ušetrenia nákladov a zefektívnenia práce a firemných procesov.

Poskytujeme Cloud riešenia v nasledovných produktoch:

  • Windows Azure
  • Office 365
  • Microsoft Dynamics
  • Microsoft Sharepoing

Outsourcing softvérových služieb

Vývoj softvéru na zákazku

Cloud - softvér ako služba

Marketingové služby

O spoločnosti

Kontakt