O spoločnosti

Nazaret je inovatívna softvérová spoločnosť so silnými skúsenosťami v oblasti outsourcingu softvérového vývoja od roku 2009. Naším poslaním je poskytovať zákazníkom také riešenia a služby, ktoré im prinášajú vysokú pridanú hodnotu pre rast ich podnikania.

Vývoj softvéru na mieru je našou najsilnejšou kompetenciou. Zastrešuje všetky činnosti spojené so softvérovým vývojom: od analýzy požiadaviek zákazníka, návrh optimálnej technologickej architektúry, vývoj až po testovanie, dokumentáciu, zaškolenie či podporu po nasadení do prevádzky.

Od roku 2016 sa spoločnosť Nazaret zameriava na poskytovanie služieb a implementácie riešení na platforme SharePoint a Office 365.

Zamestnanci sú najdôležitejším aktívom spoločnosti, ktorej cieľom je poskytovať špičkové služby, preto sa snažíme zamestnať ľudí, ktorí sú najlepší v tom, čo robia a práca ich baví. Viac na stránke Kariéra – voľné pracovné miesta.