O spoločnosti

Nazaret je inovatívna softvérová spoločnosť so silnými skúsenosťami v oblasti outsourcingu softvérového vývoja od roku 2009. Naším poslaním je poskytovať zákazníkom také riešenia a služby, ktoré im prinášajú vysokú pridanú hodnotu pre rast ich podnikania.

Vývoj softvéru na mieru je našou najsilnejšou kompetenciou. Zastrešuje všetky činnosti spojené so softvérovým vývojom: od analýzy požiadaviek zákazníka, návrh optimálnej technologickej architektúry, vývoj až po testovanie, dokumentáciu, zaškolenie či podporu po nasadení do prevádzky.

Zamestnanci sú najdôležitejším aktívom spoločnosti, ktorej cieľom je poskytovať špičkové služby, preto sa snažíme zamestnať ľudí, ktorí sú najlepší v tom, čo robia a práca ich baví. Viac na stránke Kariéra – voľné pracovné miesta.